SCSW na codzień ...

Ogłoszony przetarg na Pieszą reklamę

Postępowanie publiczne nr. 1/03/2015SCSW pt. Mama i Tata wracają do pracy . Nabór Ofert przyjmowany przez SCSW do dnia 2.05.2015 . Ogłoszenie wyników godz 10 dnia 2.05.2015 na www.scsw.pl Zasady współpracy w szczegółach poniżej. Waga przetargu - 100 % cena .... kontakt email : reklama@scsw.pl . Sprzątanie głównych arterii komunikacyjnych śródmieścia oraz obiektów użyteczności publicznej.

  poparcie dla prowadzonego postępowania BURMISTRZA - Śródmieście m.st. Warszawa - 30.04.2015
  poparcie dla prowadzonego postępowania BURMISTRZA - Praga POŁUDNIE - 15.05.2015
  poparcie dla prowadzonego postępowania BURMISTRZA - Praga PÓŁNOC - 09.05.2015
  poparcie dla prowadzonego postępowania BURMISTRZA - TARGOWEK - 01.06.2015

Read Full Article »

Prawnicy na rzecz uchodźców

Świadczone w ramach projektu porady prawne obejmują poradnictwo ustne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i listów urzędowych, reprezentowanie klienta w ramach procedury administracyjnej o nadanie statusu uchodźcy ... Read Full Article »

Sekcja ds. Cudzoziemców

Sekcja ds. Cudzoziemców od początku istnienia Stowarzyszenia prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne oraz integracyjne dla cudzoziemców, w tym przede wszystkim dla przymusowych migrantów – osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uznanych uchodźców i osób z przyznaną ochroną uzupełniającą .... Kontakt : ld@scsw.pl ..tel/fax tel. +48 22 2478127  Read Full Article »

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa. .. Read Full Article »

Usługi komercyjne

Realizujemy szereg usług odpłatnych, w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Działamy w dziedzinie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach, pielęgnacja terenów zielonych. Świadczymy usługi tj: sprzątanie bloków, kamienic, biur, magazynów, pielęgnowanie zieleni, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, krzewów, drzew, plewienie, odśnieżanie, doczyszczanie mechaniczne trwałych zabrudzeń i inne ... Read Full Article »