Wspierają NAS :
Pomagasz INNYM ?


SCSW to wolontariat i grupa młodych osób pomagających przy organizacji wydarzeń, świadczenia usług jako przedsiębiorca ze 100 % pożytkiem na rzecz OPP, warsztatów, prac społecznych -    Statut Centrum Społecznego Wsparcia


Dlaczego z Nami ?


SCSW to wolontariat i grupa młodych osób pomagających przy organizacji wydarzeń, świadczenia usług jako przedsiębiorca ze 100 % pożytkiem na rzecz OPP, warsztatów, prac społecznych -    Statut Centrum Społecznego Wsparcia

  • 15 lat doświadczenia Kadry Prowadzącej
  • numer 1 w 6 województwach w Polsce
  • Międzynarodowa Współpraca Projektowa
  • Lider prac pożytku Publicznego w 2014
Zagłosuj na NAS ....

Zgłoszono 163 projekty, które organizacje pozarządowe zrobiły dla mieszkańców stolicy. Teraz można wybrać, które według Was są najciekawsze. Trwa głosowanie.  


14 kwietnia 2015 / szczegóły »


Polecamy -


  

Aktualne na już ....

                                  


Postępowanie CIS ds. obsługi Cudzoziemców

18 kwietnia 2015 / szczegóły »

Postępowanie publiczne nr. 2/04/2015SCSW pt. Powołanie portalu obsługi cudzoziemców na okres 5 lat • obsługa Edukacyjna w Polsce , osób będących na stypendiach , osób z wymiany , osób chcących podjąć naukę w Polsce • obsługa Prawna na terenie RP dla cudzoziemców • obsługa wspomagająca przyznania różnego rodzaju świadczeń na ternie RP • obsługa i procedury składania wniosków na terenie RP • i inne aspekty związane z szeroko pojętą obsługą Cudzoziemców na terenie RP www.cis.scsw.pl . kontakt email : sekretariat@scsw.pl
  STATUS - Centrum Integracji Społęcznej Warszawa - 30.04.2015

Read More »
Ogłoszony przetarg na Pieszą reklamę

15 kwietnia 2015 / szczegóły »

Postępowanie publiczne nr. 1/03/2015SCSW pt. Mama i Tata wracają do pracy. Nabór Ofert przyjmowany przez SCSW do dnia 2.05.2015 . Ogłoszenie wyników godz 10 dnia 2.05.2015 na www.scsw.pl . Zasady współpracy w szczegółach poniżej. Waga przetargu - 100 % cena .... kontakt email : reklama@scsw.pl
  poparcie dla prowadzonego postępowania BURMISTRZA m.st. Warszawa - 30.04.2015
  poparcie dla prowadzonego postępowania BURMISTRZA - Praga POŁUDNIE - 15.05.2015
  poparcie dla prowadzonego postępowania BURMISTRZA - Praga PÓŁNOC - 09.05.2015
  poparcie dla prowadzonego postępowania BURMISTRZA - TARGOWEK - 01.06.2015

Read More »
Aktywność Osób Starszych 2014 - 2020

14 kwietnia 2015 / szczegóły »

Read More »
Prace społecznie użyteczne w 2015

5 marca 2015 / szczegóły »

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku ...
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r.

Read More »

Bieda rodzi biedę
Martwić może fakt, że zagrożenie biedą jest znacznie większe u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Ich przyszłość i potencjał cierpi na tym, że rodzice nie potrafią bądź nie chcą znaleźć zatrudnienia. Namłodsi nie mają na status dorosłych żadnego wpływu, a bezrobocie i ubóstwo rodziców wręcz przeciwnie - ma decydujący wpływ na ich przyszłość. Bieda rodzi więc biedę, czego skutkiem jest to, że prawie 1/3 populacji zagrożonej tym zjawiskiem to najmłodsi. - Fachowo nazywa się to kulturą ubóstwa. Rodzice nie dają dzieciom żadnego kapitału: społecznego, kulturowego czy ekonomicznego. Dzieci wychodzą na ulicę i spadają w pewną zaklętą przestrzeń, z której nie ma już wyjścia - mówi prof. Wasilewski. Podobnego zdania jest prof. Elżbieta Tarkowska, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. - Cechą charakterystyczna polskiej biedy jest jej juwenilizacja, czyli ubóstwo dzieci, rodzin wielodzietnych i bezrobocie młodego pokolenia - pisze w publikacji "Polska bieda". Biedni "uczą biedy" swoje dzieci. Oczywiście często nie ze swojej winy.

Gdzie znaleźć biedę
Zasięg terytorialny biedy w Polsce jest od lat niezmienny i pokrywa się z tym, w jakiej kondycji finansowej są mieszkańcy poszczególnych województw. Podział na "Polskę A" i "Polskę B" jest tutaj wiecznie żywy, a różnice między poszczególnymi województwami to przepaść. Wystarczy porównać dwa skrajne przypadki: w województwach podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i warmnińsko-mazurskim prawie co dziesiąty mieszkaniec żyje w ubóstwie. Na zachód od "ściany wschodniej", w województwie opolskim, odsetek ten wynosi tylko 3,5 proc.!