Nasza praca na codzień ...

Jesteśmy Centrum Informacyjno-Konsultacyjno-Usługowym. Tworzymy urząd, jakiego potrzebujesz – dostępny dla każdego, o każdej porze on - line. W tym celu stworzono szeroki zakres kanałów komunikacji: telefoniczny, mailowy, za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz w formie czatu z konsultantem.

Spotkania i Konsultacje

Konsultacje dla osób bezrobotnych zainteresowanych pozyskaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. .....

More Details »

Oferty pracy i współpracy

www.psz.praca.gov.pl W ramach usługi pośrednictwa pracy realizujemy szereg zadań na rzecz Naszych klientów – bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Z usługi pośrednictwa pracy może skorzystać każdy gdyż jest ono świadczone dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, w tym obywateli państw EOG, pracodawców krajowych oraz pracodawców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej i innych państw .....

More Details »

Online Kampanie Reklamowe

Nasze Kampanie reklamowe to zespół skoordynowanych i zorganizowanych działań reklamowych, wykorzystujących jeden lub szereg różnych, powiązanych ze sobą środków przekazu, które występują w określonej kolejności i w odpowiednio ustalonych terminach. Działania te służą osiągnięciu ściśle określonych celów. Najbardziej ogólnym celem kampanii reklamowej jest wywarcie wpływu na decyzje i zachowania konsumentów na rynku ...

More Details »

Wszyscy jesteśmy pracownikami

Staramy się znaleźć godną pracę, która pozwoli nam – bez brania morderczych nadgodzin – zapewnić sobie dach nad głową, kupić jedzenie, ubrania, pójść do lekarza, do szkoły, wyjechać za miasto, otrzymać świadczenia socjalne. Czy zgodzilibyśmy się na ciężką pracę w zamian za życie w nędzy? Nie. Dlatego nie gódźmy się na takie życie dla innych. Wymagajmy godnej płacy dla wszystkich.

More Details »